Bezpečnosť a efektivita medzinárodnej dopravy v zimných mesiacoch

Bezpečnosť a efektivita medzinárodnej dopravy v zimných mesiacoch

by spravca

Zabezpečenie prepravovaného tovaru je jednou z kľúčových tém pri hľadaní vhodného prepravcu. Zatiaľ čo v letnom období býva dôraz kladený predovšetkým na to, akým spôsobom je prepravovaný tovar uskladnený a fixovaný na palube prepravného prostriedku, v zimnom období sa k týmto špecifikám  pridávajú ďalšie problémy súvisiace predovšetkým s premenlivosťou počasia. Zaistenie bezpečnej prepravy tovaru je tak o niečo zložitejšie a môže výrazne ovplyvniť nielen dodacie lehoty, ale i cenu, obzvlášť v prípade, že ide o prepravu medzinárodnú.

S akými problémami sa môžete stretnúť pri nákladnej preprave v zime

Zimné obdobie je typické= náročnejšími a často nepredvídateľnými poveternostnými podmienkami, ktoré sa prejavujú negatívne na prepravných podmienkach na cestách, železnici, vo vzduchu i vo vode. Ak výrazne klesne teplota, zvyšujú sa vždy náklady na prevádzku, pretože musia zohľadňovať náklady na vykurovanie a zabezpečenie očakávaného komfortu vodičov i potrebných podmienok v prepravnom priestore. Ďalšie problémy, ktoré prináša nákladná preprava v zimnom období, sú spojené s nutnosťou prispôsobiť dopravu zhoršeným povrchom, či už ide o cesty, koľajnice, riečnu dopravu alebo poveternosť na letisku. Väčšina dopravných prostriedkov tak musí počítať s rizikom oneskorenia v dôsledku čakania na vhodné podmienky, alebo zmeny trasy. Najmä u cestnej dopravy sa často stáva, že sa niektoré trasy stanu neprejazdnými, alebo predstavujú vysoké bezpečnostné riziko.

Ako týmto problémom predchádzať pri medzinárodnej doprave

V miestnych či regionálnych podmienkach sa dá problémom nákladnej prepravy na krátke vzdialenosti v zimnom období predchádzať ideálne preventívnym objednávaním prepravcov s dlhšími lehotami doručenia – potenciálne oneskorenie sa tak skryje do stanovenej doby doručenia. U medzinárodnej prepravy na dlhšie vzdialenosti sa však môžete stretnúť so zložitejšími problémami a je preto oveľa jednoduchšie v takom prípade využívať služieb, ktoré ponúka špedičná spoločnosť. Skúsení zamestnanci špedičných spoločností vám pomôžu vybrať vhodného a spoľahlivého prepravcu v každom regióne/štáte, ktorým bude vedená trasa prepravy a zabezpečia optimálne podmienky pre bezpečnú a minimálne rizikovú prepravu. Práve znalosť legislatívy a obvyklých špecifík na medzinárodnej úrovni predstavujú jednu z hlavných výhod, ktoré má špedícia v porovnaní so zaisťovaním medzinárodnej prepravy vlastnými prostriedkami.

Čo všetko zahŕňajú špedičné služby

Špedícia je komplexná služba, ktorá výrazne zjednoduší zadávateľovi prepravu tovaru akéhokoľvek charakteru na veľmi veľké vzdialenosti. Okrem zjednania prepravcov v jednotlivých regiónoch sú zamestnanci špedičných spoločností trénovaní v poskytovaní poradenstva i zaisťovaní plynulého a efektívneho priebehu prepravy, súvisiacej administratívy a colných a legislatívnych aspektov. Ich úlohou je naplánovanie takej prepravnej trasy a objednanie takých prepravných prostriedkov, ktoré umožnia najrýchlejšiu, najbezpečnejšiu a najefektívnejšiu prepravu, aká je za daných podmienok možná. Najmä v zimnom období je tak oveľa výhodnejšie sa spoliehať práve na ich znalosti.

 

You may also like