Zakladáte s.r.o.? Pozor na tieto tri chyby!

Zakladáte s.r.o.? Pozor na tieto tri chyby!

by spravca

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným má oproti živnosti veľa výhod. Napriek tomu sa založeniu s.r.o. veľa podnikateľov vyhýba kvôli komplikovanej administratíve pri zakladaní firmy. Neobávajte sa týchto počiatočných peripetií a smelo do toho. Pozor však na chyby, ktorých sa začínajúci podnikatelia pri zakladaní často dopúšťajú. Toto pri zakladaní s.r.o. nerobte.

1. Zle vybrané predmety podnikania

Podobne ako u živnosti si musíte pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným dobre premyslieť všetky predmety podnikania. Založenie s.r.o. stojí na podobnom princípe ako založenie živnosti, a preto čím viac predmetov si dáte zapísať ihneď v úvode, tým lepšie. Vyhnete sa tým neskoršiemu behaniu po úradoch a zapisovaniu nových predmetov podnikania. Pozor aj na predmety podnikania, ktoré nie sú živnosťami. Tie sa ohlasujú na iných príslušných úradoch. S predmetmi podnikania úzko súvisí výber sídla spoločnosti. Ak ste si vybrali vašu adresu bydliska a nie ste majiteľom nehnuteľnosti, nebude možné túto adresu uviesť bez dodatočných potvrdení či schvaľovania. Zachrániť danú situáciu vám dokážu firmy, ktoré ponúkajú možnosť kúpy virtuálneho sídla.

2. Obchodné meno totožné s už existujúcim

Založenie s.r.o. si vyžaduje výber obchodného mena. Pri živnosti sa môže vaša firma volať podľa vášho mena, ale eseročka by mala niesť trefné, zvučné a trendové obchodné meno. Často však súd obchodné meno zamietne, pretože sa zhoduje s už existujúcim menom alebo je podobné ako názov inej spoločnosti. Na internete sa dá overiť, či vami vybraný názov už existuje. Nezanedbajte overenie a dbajte na originalitu. Skvelou možnosťou, ako prísť k spoločnosti s dobrým menom je kúpa už existujúcej firmy tzv. ready made s.r.o..

3. Nedodanie všetkých dokumentov pred zápisom do obchodného registra

Poslednou veľmi častou chybou je nedodanie všetkých potrebných dokumentov pred zápisom do registra. Súd vám v tomto prípade vráti žiadosť a celý proces sa enormne predĺži. Založenie s.r.o. si vyžaduje množstvo listín, zmlúv, dokumentov a overených podpisov spolu s kolkami.  Niekedy stačí na zamietnutie žiadosti dokonca len to, že niektorá z listín nebude overená alebo na nej chýba podpis. Preto naša rada znie – zverte založenie s.r.o. do rúk odborníkov a vyhnite sa tak všetkým stresom okolo zakladania. Zároveň pri založení prostredníctvom spoločnosti ušetríte, i keď mnohí začínajúci podnikatelia si myslia opak.

 

 

 

You may also like