10 tipov pri výbere modernej školy pre vaše deti

10 tipov pri výbere modernej školy pre vaše deti

by spravca

Neexistujú rodičia, ktorí by pre svoje deti nechceli len to najlepšie. Vzdelanie je vstupenkou do úspešnej budúcnosti, a preto dbajte na to, aby ste deťom dopriali práve v tomto smere to najlepšie. Stojíte pred dilemou, do akej školy dieťa poslať? Takto spoznáte dobrú modernú školu.

1. Možnosti dopravy

Každá modernejšia škola sa snaží vyjsť v ústrety žiakom i rodičom absolútne vo všetkom. Veľmi dôležitá je dostupnosť školy z hľadiska dochádzania, čo je smerodajné predovšetkým pre rodičov najmenších detí. Dobrá moderná škola má vlastné školské autobusy.

2. Prístup k rodičom

Moderná škola má otvorený prístup k rodičom. Tí môžu školu navštíviť ešte pred zápisom dieťaťa do školy. Škola zodpovie rodičom aj tú najviac malichernú otázku a komunikuje s vami počas celej školskej dochádzky.

3. Prístup k deťom

Moderná škola pristupuje ku každému dieťaťu individuálne. Prihliada na inteligenčné i manuálne schopnosti žiaka a snaží sa v ňom rozvíjať jeho talent.

4. Spôsoby výučby

Memorovanie je zabijakom samostatnosti detí. Moderná škola v žiakoch vzbudzuje záujem o nové informácie a vedomosti nenásilnou formou. Pri výučbe využíva progresívne vzdelávacie metódy.

5. Školský nábytok

Moderná škola disponuje trendovým školským nábytkom. Sedací školský nábytok, zariadenia odborných učební, kabinetov i priestorov mimo tried sú atraktívne pre oko a bezpečné z hľadiska všetkých noriem.

6. Technické vybavenie

Moderná škola kráča s pokrokom. Deti majú k dispozícii tablety prepojené s tabuľami. Interaktívne tabule sú základom efektívneho vzdelávania.

7. Okolie školy

Kde trávia deti čas počas prestávok? Moderná škola má upravené okolie, disponuje vonkajším športoviskom a exteriérom, kde si môžu deti mimo vyučovania posedieť obklopení zeleňou.

8. Aktivity mimo vyučovania

Moderná škola organizuje pre žiakov vzdelávacie exkurzie a oddychové výlety. Umožňuje umiestnenie dieťaťa do školskej družiny. Podporuje športové aktivity.

9. Možnosti doučovania

Moderná škola disponuje možnosťami ako sprostredkovať aj menej nadaným deťom maximum vedomostí. Učitelia sú pripravení žiakom pomôcť mimo školských hodín a venovať sa im počas doučovania.

10. Úspechy absolventov

Overte si tiež úspechy absolventov školy. Aké percento detí sa po ukončení školy dostalo do vyššieho vzdelávacieho zariadenia? Vyhrávajú žiaci danej školy vedomostné súťaže?

 

 

 

You may also like