Trápite sa s poškodeným bazénom?

Trápite sa s poškodeným bazénom? Ako pristúpiť voči rôznym porucham bazéna a následná oprava.

by spravca

Bazén sa často stáva súčasťou rodinného domu. Postupne sa však niektoré jeho časti, napríklad vplyvom počasia, sadaním konštrukcie alebo nevhodnými zásahmi jeho užívateľov opotrebujú a poškodia.

Pri výstavbe, ale aj pri oprave a rekonštrukcii bazéna, by sme si mali zvážiť technologický postup a vhodnosť použitého materiálu. Niektoré menšie opravy sa dajú urobiť svojpomocne, ale niektoré treba zveriť špecializovaným firmám, ktoré ponúkajú aj poradenstvo.

Rekonštrukcie a opravy bazénov robíme najmä kvôli poruchám stavebného materiálu (vznik trhlín a následný únik vody, a tým aj druhotné poškodenie konštrukcie bazénu a jeho okolia), pre poruchy na technologickej časti (filtre, potrubia a pod.), prípadne pre zníženie nákladov na prevádzku (modernejšia technológia, solárne panely, tepelné čerpadlá, zateplenie bazénu a potrubí, zakrytie bazénu).

Dilatačné škáry

Pri dlhodobom používaní bazénov sa stretávame s poruchami, ktoré nemusia mať vplyv na únik vody z bazénu, ale pôsobia neesteticky. Dôležité sú aj poruchy, ktoré ohrozujú hygienu prevádzky (usadzovanie nečistôt a tvorba živnej pôdy mikroorganizmov). Takými môžu byť poruchy dilatačných škár. S dilatačnými škárami sa stretneme pri väčších betónových bazénoch. Bazén musí byť oddilatovaný od objektu, v ktorom je umiestnený. Dilatácia môže byť v ochodzi, v prepadovom žliabku, v dne bazéna, prípadne v mieste uloženia ochodze do nosných stien objektu. Častou poruchou je praskanie trvale pružného tmelu v dilatacii alebo oddeľovanie od podkladu. V niektorých prípadoch dochádza i k lomom keramiky v tesnej blízkosti dilatačnej škáry. Odporúčame preto keramický obklad ukladať do tenkovrstvého maltového lôžka. Lepiaci tmel však ne nanášame iba na podklad, ale aj na rub keramických obkladačiek. Bazén tiež pred nasledovnými prácami vyčistíme. Na nasledovnú prácu sa odporúča bazénový vysávač.

Na zabezpečenie vodonepriepustnosti a pružnosti dilatačnej škáry sa používajú tmely, gumové pásky, gumové kliny, tvarované gumové profily, profily z plastov, plechy. Do dilatačnej škáry sa vkladajú rôzne, podľa možností nenasiakavé materiály, ako sú korok, penové sklo, polystyrén, sklobit, optifol, styropor atď.

Steny a dno bazéna

Na zníženie tepelných strát bazénov, ktoré sú napríklad uložené v zemi, alebo susedia so stenou inej stavby, môžeme vybudovať vo vnútri bazéna ”nový bazén”. (Je to jednoduchšie ako obnažovať vonkajšie steny bazéna. Dno by sme vôbec nemohli zaizolovať). Môžeme vybudovať kovový bazén s tepelnou izoláciou alebo bazén z termoblokov. Nevýhodou je zmenšenie objemu bazénu a privedenie (resp. opätovná montáž) trysiek, skimmeru, osvetlenia, prúdový chránič a pod. k novému bazénu, čo znamená posunúť tieto zariadenia asi o 10 až 30 cm.

V prípade použitia prepadových žliabkov v pôvodnom bazéne, a následného využitia týchto žliabkov aj v novom bazéne, zmení sa typ prepadového žliabku. Pri nadzemných bazénoch a bazénoch s voľným priestorom okolo stien a dna bazénu možno využiť tepelnú izoláciu z minerálnej vlny. Izolácia sa montuje s vonkajšej strany bazénu (tam kde nie je voda). Malé valcové povrchy môžeme izolovať lamelovými rohožami alebo rohožami na drôtenom pletive. Rohož po odrezaní správnej dĺžky obalíme okolo povrchu. Okraje jednotlivých rohoží by mali byť tesne spojené, aby nevznikali otvorené škáry, a mali by sme ich stiahnuť páskami.

Trhliny

Trhliny vznikajú s dôvodu nerovnomerného sadania bazéna (v prípade vonkajších bazénov), z rozťažnosti, resp. zmraštiteľnosti materiálu a pod. Ak sa trhliny v bazéne zväčšujú z dôvodu sadania bazéna, injektážou možno dodatočne zhutniť podkladové vrstvy pod bazénom, aby sme zamedzili ich ďalšiemu zväčšovaniu (toto odporúčame zveriť špecializovaným firmám).

Fóliové a kovové povrchy

Trhliny môžeme utesniť rôznymi prípravkami na utesňovanie, alebo v prípade bazénov s povrchovou úpravou fóliami výmenou časti fólie. Na montovaných kovových bazénoch vymeníme poškodenú časť za novú alebo utesníme netesnosť. Ak vzniknú trhliny na fólii, toto miesto zalejeme zálievkou z tej istej hmoty, ako je fólia. Pri poškodení fólie plošného charakteru na poškodené miesto nalepíme nový kus fólie (záplatu čiastočne roztavíme ohrievaním a prilepíme).

V prípade kovových (väčšinou z nehrdzavejúcej ocele) bazénov trhlinu pozvárame. Následne zvar obrúsime, aby vznikol rovný povrch a nakoniec ho vyleštíme.

Keramické povrchy

Trhliny vznikajú najmä pri bazénoch s keramickým obkladom. Škárovanie medzi keramickými obkladačkami nasiakne vodou, ktorá pri vonkajších bazénoch v zime zamrzne, a z dôvodu rozťažnosti ľadu vzniknú trhliny. Tieto trhliny môžeme utesniť napríklad rôznymi špeciálnymi stavebnými hmotami. Určitú časť keramického obkladu v mieste trhliny odstránime a do trhliny vtlačíme hmotu. Keramický obklad vieme nasledovne opraviť s pomocou leveling system.

Odporúčaná teplota pri spracovaní je 15 až 30 °C. Stavebná hmota reaguje s vlhkosťou vzduchu a s vodou. Z tohto dôvodu sa pri otvorenom obale vytvorí film, ktorý však neobmedzuje tlakovú injektáž. Spravidla sa injektuje ručne alebo čerpadlom do oblastí s presakujúcou vodou. K potrebnej reakcii hmoty dôjde pri kontakte s vodou. Pri nej hmota pení a stvrdne. Ak je v utesňovanej oblasti príliš málo vody, môžeme reakciu a tvrdnutie podporiť injektážou vodou pred aplikáciou alebo dodatočne.

Bazén s protiprúdom: Riešenie pre poruchy a opravy

Trápite sa s poškodeným bazénom? Je to frustrujúca situácia, ale správna diagnóza problému a následná oprava môžu výrazne zlepšiť stav vášho bazéna. Jednou z moderných vylepšení, ktoré môžu pomôcť s poruchami, je bazén s protiprúdom. Tento typ bazéna je navrhnutý s ohľadom na zvýšenú trvácnosť a odolnosť voči rôznym problémom, ako sú úniky vody, poruchy čerpadiel alebo problémy s filtráciou. Bazén s protiprúdom využíva inovatívne technológie na udržanie optimálnej vody a umožňuje efektívne riešiť problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri poruchách bazéna je dôležité okamžite reagovať a konzultovať s odborníkom na bazénovú údržbu, aby bol problém správne identifikovaný a opravený. Bazén s protiprúdom môže byť jedným z riešení, ktoré vám pomôžu udržať váš bazén v optimálnom stave po dlhý čas.

 

You may also like