Špeditér a jeho úloha pri preprave balíkov a tovaru

Špeditér a jeho úloha pri preprave balíkov a tovaru

by spravca

Dobrá špedičná spoločnosť ponúka celý rad služieb, ktorý zákazníkom pomáha bezpečne a efektívne prepraviť ich tovar na vnútroštátnej úrovni, ale aj cez hranice. Ak podnikáte v oblasti, vyžadujúcej spoluprácu so špeditérom, bolo by vhodné mať lepší prehľad o jeho úlohe pri transporte zásielok a tovaru. O aké logistické služby ide?

Aká je náplň práce špeditéra?

Špeditér je osoba – lepšie povedané spoločnosť, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru z východiskového miesta, do miesta doručenia čo možno najefektívnejším spôsobom. Hoci toto vysvetlenie môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho, v skutočnosti ide o kombináciu a súlad viacerých, často náročných činností. Kvalitná nákladná preprava špeditéra sa však postará, aby tento proces prebiehal bezproblémovo a načas.

Spolupráca so špedičnou spoločnosťou so sebou prináša značné množstvo výhod. Do portfólia logistických služieb nepatrí len nákladná preprava balíkov a tovaru, ale aj zaobstaranie všetkých potrebných dokumentov v súlade s príslušnými zákonmi, vybavenie poistenia, či uskladnenie zásielok. Práve skladovanie patrí medzi jednu z dôležitých služieb špeditéra – pred samotnou expedíciou tovaru ho zákazník totiž častokrát potrebuje uskladniť.

Poskytovanie stráženého skladu na zákazníkom zvolenú dobu (či už dni, alebo mesiace) zaručí vyššiu spokojnosť klientely. Úspech špedičnej spoločnosti je častokrát postavený aj na poctivej spolupráci s partnermi a subdodávateľmi. S kľúčovými kontaktmi a osobnými skúsenosťami sa oveľa lepšie orientuje v procese dovozu a vývozu tovaru.

Špedičná spoločnosť: Ako vám môže pomôcť?

Pre mnohých podnikateľov, ktorí začínajú s dovozom, môže byť využitie služieb logistického partnera užitočným prvým krokom. Špeditér ponúka istotu – vďaka nemu bude nákladná preprava prebiehať hladko a zároveň bez vzniku prebytočných nákladov, alebo nepríjemných prekvapení. O vykladanie a nakladanie tovaru sa postará kompetentná osoba a tak nemusíte sa obávať, že na túto činnosť sa podujme vodič, ktorý nepozná všetky špecifiká zásielky.

Nákladná doprava, spojená s voľbou správneho dopravného prostriedku podlieha zváženiu všetkých aspektov a premenných. Takýto detailne premyslený spôsob výberu ponúka napríklad špedičná spoločnosť Logway s.r.o., kde špecialisti účelne poradia, aký typ prepravy (cestnú, lodnú, leteckú) za daných okolností zvoliť. Cestná nákladná doprava zahŕňa:

  • Skriňovú dodávku: flexibilná, vhodná napríklad do centra mesta, dediny, nosnosť do 1500 kilogramov
  • Plachtovú dodávku: väčší úložný priestor (10 europaliet), vysoká rýchlosť dodávky, nosnosť do 1500 kilogramov
  • Ťahač s návesom: preprava tovaru s obrovským objemom, nosnosť do 24 ton, priestor pre 34 europaliet
  • Kamiónovú súpravu: nosnosť 24 ton, priestor pre naloženie 38 europaliet

Odbornosť v oblasti logistiky

Kvalitný špeditér je zbehlý vo svojom obore a  snaží sa pre klienta vypracovať tú najlepšiu ponuku. Spoľahlivosť a dôveru dosiahne u širokej verejnosti dlhoročnými skúsenosťami, pravidelným vývozom/dovozom tovaru, ale aj dobrou spoluprácou s dodávateľmi. Špedičná spoločnosť vyberá na presun nákladu najideálnejšiu trasu, aby sa dostal do cieľa rýchlo a podľa dohody obidvoch strán. A ako je to so zvládaním nepriaznivých situácií? Logistika so sebou prináša aj určité riziká, či nepredvídateľné situácie. V takomto prípade by špeditéri mali vedieť svižne identifikovať problém a s pomocou dávky odbornosti vytvoriť najvhodnejšie riešenie v rozumnom čase.

 

You may also like