Inšpirácie, ako triediť odpad: Udržateľná domácnosť a firmy

Inšpirácie, ako triediť odpad: Udržateľná domácnosť a firmy

by spravca

Triedenie odpadu je dnes už známa téma, takmer pre každého. Napriek tomu, mnohí nevedia ako správne odpad triediť, a ktoré typy odpadov patria do akých smetiakov. Udržateľnosť však nazačína a nekončí pri triedení odpadu. Dôležité je odpadu predchádzať už pri jeho vzniku.

Čo znamená udržateľnosť?

Slovo udržateľnosť sa spája s viacerými sférami života. Udržateľnosť sa vzťahuje k schopnosti pokračovať počas dlhého časového obdobia. Veľmi dôležitá je ekonomická udržateľnosť, sociálna udržateľnosť ale v poslednej dobe je udržateľnosť spájaná najviac s ekológiou.

Prečo je to dôležité?

Dominantnými problémami, na ktoré sa dlho zabúdalo sú napríklad zmena klímy, strata biodiverzity, degradácia životného prostredia, biogeochemické toky dusíka a fosforu a znečistenie alebo znečistenie plastami. Práve pre zachovanie planéty, ako ju poznáme, je dôležitá udržateľnosť. Zásadnou témou, je preto nielen udržateľnosť v domácnosti, ale aj vo firmách.

Triedenie odpadu

Jedným z najjednoduchších spôsobov ako minimalizovať naše negatívne dopady na planétu je triedenie odpadu. Triedenie odpadu má však svoje pravidlá, ktoré nie každý pozná, a potom triedenie stráca svoj zmysel. Ďalším významný problémom pri triedení odpadu je, že na Slovensku triedenie nie je jednotné.

Systém triedenia

Každá obec na Slovensku má vlastný systém triedenia odpadu. Je dôležité vždy sledovať označenia na kontajneroch. Jednotlivé obce zbierajú niektoré suroviny spolu, iné obce zbierajú každú zvlášť. V zásade však možno rozlíšiť 5 kombinácií:

 • variant A – obce zbierajú samostatne sklo, papier, kovy a spoločne zbierajú plasty a nápojové kartóny
 • variant B – obce zbierajú samostatne papier, sklo, nápojové kartóny a spoločne zbierajú plasty a kovy
 • variant C – obce, ktoré zbierajú samostatne papier a sklo a spoločne zbierajú plasty, kovy a nápojové kartóny
 • variant D – obce zbierajú samostatne papier, sklo, plasty a spoločne zbierajú kovy a nápojové kartóny
 • variant E – obce, ktoré zbierajú každú komoditu samostatne

TIP: Informáciu o tom, akú variantu praktizuje vaša obec nájdete aj na portáli akotriedit.sk.

Odpadkové koše na separovaný odpad sú takmer vždy odlíšené aj farebne. Myslite však na to, že v niektorých obciach ide do jednej nádoby viacero surovín.

 • Sklo – zelená nádoba alebo vrece
 • Papier – modrá nádoba alebo vrece
 • Plast – žltá nádoba alebo vrece
 • Nápojové kartóny – oranžová nádoba alebo vrece
 • Kov – červená nádoba alebo vrece

5R

Prvým krokom triedenia odpadu nie je vybrať správnu nádobu ale odpad nevytvárať. Ak odpad nevytvoríte, nemusíte ho triediť. Na zníženie množstva vytvoreného odpadu je užitočné poznať a aplikovať 5 pravidiel tzv. 5R. Tieto pravidlá je možné aplikovať v domácnosti rovnako ako vo firme.

Odmietni – REFUSE

Odmietnuť niečo, čo v skutočnosti nepotrebujete, pomôže predísť zbytočnému odpadu. Toto pravidlo sa oplatí implementovať nielen v domácnosti ale aj vo firme. Naučiť sa odmietnuť odpad si vyžaduje určitú prax, pri ktorej si uvedomíte, koľko obalov je nerecyklovateľných a nedá sa použiť znova.

Redukuj – REDUCE

S každou novou vecou, ktorú kúpite, vzniká odpad – či už pri procese jej výroby, jej balení alebo jej doprave. Nakoniec sa odpadom stáva aj vec samotná. Preto treba každú kúpu dobre premyslieť. U mnohých vecí môže byť užitočnejší prenájom alebo zdieľané vlastníctvo, ktoré bude šetriť vaše náklady aj planétu.

Ak už sa rozhodnete niečo kúpiť dbajte na to, aby to pre vás malo dlhodobú hodnotu. V prípade oblečenia vyberajte kúsky, ktoré sú kvalitné, lokálne šité a dlho vám vydržia. Rovnako môžete zvoliť používanie kvalitného masívneho nábytku, namiesto neekologických riešení.

Znovu použi – REUSE

Používať veci opakovanie je dobré nielen pre planétu, ale aj pre vašu peňaženku. Možností, ako dať veciam nový život, je naozaj obrovské množstvo, a to napríklad:

V domácnosti:

 • Sklenené nádoby od jogurtov, majonéz, džemov atď. môžete umyť a použiť na zaváranie
 • Oblečenie je možné upcyklovať a vyrobiť z neho obliečky na vankúše, náramky, dekorácie na kvetináče…
 • Staré posteľné prádlo môžete použiť na handry alebo deku na piknik
 • Z korkových zátok je možné vyrobiť misky
 • Plastové fľaše môžu poslúžiť ako inkubátor pre rastlinky
 • A veľa ďalších kreatívnych možností

Vo firme:

 • Krabice, v ktorých vám prišla zásielka, nemusíte vyhadzovať, jednoducho ich využite, keď budete odosielať zásielku vy
 • Ak je krabica priveľká nemusíte používať obrovské množstvo výplne, zrežte jej vrch a vytvorte nové záhyby
 • Ako výplň do krabíc môžete použiť aj obaly alebo iné krabice
 • Použité drevo z palety, ktorú ste chceli vyhodiť môžete premeniť na poličky
 • A veľa ďalších kreatívnych možností

TIP: Viete, ako zabezpečiť firme odpadové hospodárstvo?

Recykluj – RECYCLE

Keď už vec nemôže dať službu vám ani nikomu inému, môže byť zrecyklovaná. Snažte sa vyhnúť zmesovému odpadu, pretože ten končí na skládke odpadov alebo v spaľovni. V porovnaní s recykláciou patria oba varianty na nižšie stupne hierarchie nakladania s odpadom, skládka na jej posledný stupeň.

Kompostuj – ROT

Vzniku niektorých typov odpadov zabrániť nejde, napríklad tomu z kuchyne. Kompostovanie je riadený proces rozkladu biologicky rozložiteľného odpadu. Pri kompostovaní sa odpad stáva potravou pre iné organizmy, ktoré z neho vytvoria kvalitné hnojivo aj na pestovanie potravy.

Ďalšie R

Rôzne zdroje uvádzajú aj iné typy 5R a to napríklad:

 • Reduce
 • Repair (Oprav)
 • Resell (Znova predaj)
 • Refurbish (Zrenovuj)
 • Recycle

Ďalšie tipy pre vyššiu udržateľnosť

Osvetlenie

Šetrnejšie LED svetlá môžu spotrebovať až o 80 % energie menej ako klasické žiarovky. Šetria tak financie aj planétu. Okrem toho majú až 6x dlhšiu životnosť. Bežná LED žiarovka vydrží až 500 000 hodín. Použitím LED žiaroviek, ktoré vydržia takto dlhodobo zanecháte nižšie uhlíkové emisie, inak povedané, uhlíkovú stopu, ktorá životnému prostrediu neprospieva.

Pitná voda

Medzi priority by malo patriť aj to, aby ste neplytvali pitnou vodou a nekontaminovali ju toxickými chemikáliami z bežne dostupných čistiacich prostriedkov alebo vylievaním oleja do kanalizácie. So šetrením vody môžu pomôcť aj tieto typy:

V domácnosti:

 • Klasickú sprchovú hlavicu vymeňte za úsporný perlátor
 • Skráťte čas sprchovania, počas šampónovania vlasov a tela vypnite prúd vody
 • Počas umývania zubov alebo holenia nenechávajte vodu pustenú
 • Dotiahnite kvapkajúce kohútiky
 • Ručné umývanie riadu vymeňte za energeticky úspornú umývačku
 • Umývačku riadu a práčku púšťajte až keď sú plné
 • Ak bývate v dome, zaobstarajte si zberné nádoby na dažďovú vodu

Vo firme:

 • Pravidelne kontrolujte tesnenia na batériách a toaletách
 • Ak periete uniformy práčku zapínajte až vtedy, ak je plná
 • Zvoľte na pranie správny program
 • Umývačku riadu zapínajte až keď je plná
 • Využite aj zbytkovú vodu – zvyšnú vodu napríklad z kanvice použite na zalievanie rastlín

TIP: Veľké množstvo energie ušetríte zateplením. Chcete rekonštruovať a zatepliť dom – viete, ako môžete financovať rekonštrukčné práce, modernizáciu domácnosti?

Energeticky úsporné spotrebiče a stroje

Energetika patrí medzi odvetvia, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na znečisťovaní životného prostredia. Pri výrobe dochádza k zamoreniu ovzdušia skleníkovými plynmi a toxickými látkami, kontaminácii pôdy a podzemných vodných zdrojov vypúšťaním znečistených odpadových vôd a okrem bežného odpadu sa produkuje aj značné množstvo toho rádioaktívneho. Keďže vzdať sa energií je takmer nemožné, je dôležité s nimi aspoň šetriť.

Separujte aj hliník nápojové kartóny a bioodpad

Čím dôslednejší pri recyklácií budete, tým lepšie. Okrem vyššie spomenutých surovín recyklovať môžete aj:

 • Elektroodpad a batérie – treba odniesť do elektropredajne alebo na zberný dvor
 • Kuchynský a motorový olej – treba odniesť na vybrané čerpacie stanice Slovnaft, na zberný dvor alebo do firmy vykupujúcej olej
 • Bioodpad – patrí do hnedej nádoby alebo do domáceho kompostéru
 • Pneumatiky – treba odniesť do predajne pneumatík alebo na zberný dvor
 • Textil – zbierajú zberné nádoby rôznych spoločností

Natália Várošová, Špecialista na optimalizáciu webov – Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

 

You may also like