3 efektívne spôsoby online reklamy nielen pre začínajúcu s.r.o.

3 efektívne spôsoby online reklamy nielen pre začínajúcu s.r.o.

by spravca

Ak premýšľate, ako propagovať svoju firmu, zamerajte sa na online reklamu. Online reklama je najviac efektívnou formou reklamy. Priestor na internete je zároveň studnicou rôznych možností propagácie a zviditeľnenia. Zo všetkých spôsobov online reklamy sú najviac populárne nasledujúce 3 varianty.

PPC reklama vo vyhľadávačom

PPC reklama je v preklade z angličtiny reklamou za jedno kliknutie. Po vytvorení kampane platíte podľa počtu klikov na vašu stránku alebo vybraný produkt a služby. Výhodou je nielen vopred stanovený limit platby za reklamu, ale tiež presné a prehľadné informácie o efektívnosti tejto reklamy. Založenie s.r.o. alebo kúpa už existujúcej ready made s.r.o. a následná PPC reklama je najlepšia kombinácia.

Vďaka PPC reklame sa odkaz na vašu spoločnosť bude zobrazovať nad alebo pod organickým vyhľadávaním na prvej strane. Frekvencia zobrazenia závisí od nastaveného budgetu a od toho, na koľko sa zostavená reklama zhoduje s tým, čo zákazník práve vyhľadáva. PPC reklama je naozaj kľúčovým faktorom úspechu, pretože len mizivé percento potenciálnych klientov číta informácie na druhej či tretej strane výsledkov vyhľadávania.

Reklama na sociálnych sieťach

Pomerne jednoducho a veľmi efektívne sa dá propagovať na sociálnych sieťach, a to na Instagrame a na Facebooku. Opäť ide o možnosť reklamy, kde sa dajú presne kontrolovať výdavky na reklamu a tiež efektívnosť reklamy. Prehľad máte o počte návštevníkov. Nastaviť si môžete výšku platby za reklamu a cieľovú skupinu, ktorej sa reklama bude zobrazovať.

Výhodou je, že na sociálnych sieťach sa dá priamo aj predávať. Založenie s.r.o. by malo ísť ruka v ruke so založením profilu na sociálnej sieti. Súčasťou reklamy na Facebooku alebo Instagrame môže byť spolupráca s influencermi.

PR články a SEO

Investovať po založení spoločnosti sa oplatí aj do PR článkov a budovania SEO vašej webovej stránky. Pre úspešnosť PR článku je nutné si vybrať navštevovaný portál či magazín. Veľmi dôležitý je tiež samotný článok t.j. to, ako je napísaný. Keď je pre čitateľa pútavý, máte na polovicu vyhrané.

Vďaka SEO je možné dosiahnuť, aby sa vaša stránka zobrazovala na prvých pozíciách vo vyhľadávačoch aj bez platenej PPC reklamy. Ide však o beh na dlhú trať a výsledky sú viditeľné až po niekoľkých mesiacov.

 

 

You may also like