Aká je budúcnosť pneumatík? No predsa ekologická

Aká je budúcnosť pneumatík? No predsa ekologická

by spravca

V každej sfére a oblasti bežného života riešime environmentálne otázky, ani oblasť automobilizmu sa ekologickosti nevyhne. Je skutočne nevyhnutné skúmať vplyv výroby a recyklácie pneumatík na životné prostredie. V automobilovom priemysle sa hľadajú inovatívne spôsoby, ako minimalizovať ekologický odtlačok pneumatík. Zaujímavá téma ekologických pneumatík pritiahla pozornosť výskumníkov i výrobcov a výsledky sú nasledovné.

Výroba pneumatík z kaučuku a rastlín

Tradičné pneumatiky často využívajú syntetický kaučuk, ktorý má vysokú environmentálnu stopu. V reakcii na tento fakt sa v automobilovom priemysle začína presadzovať využívanie kaučuku z rastlín. Kaučuk z latexu rastlín, ako je hevea brasiliensis – kaučukovník brazílsky, je skutočne ekologická alternatíva. Rastlinné plantáže môžu prispieť k udržateľnejším riešeniam v oblasti výroby pneumatík. Letné a zimné pneumatiky z rastlín budú o pár rokov bežne využívané.

Recyklácia pneumatík a využitie materiálov

Jedným z najvýraznejších ekologických problémov spojených s pneumatikami je ich likvidácia. Milióny ton pneumatík končia na skládkach alebo sú nelegálne spálené, čo vedie k závažným environmentálnym dôsledkom. Preto sa presadzuje recyklácia pneumatík. Technológie, ktoré umožňujú recykláciu pneumatík, extrahujú z pneumatík použiteľné materiály ako je kaučuk, oceľ a textília. Z týchto materiálov sa opätovne vyrábajú nové lacné pneumatiky alebo iné produkty.

Nové metódy recyklácie pneumatík

Inovatívne metódy recyklácie pneumatík zahŕňajú pyrolýzu a termickú konverziu. Pyrolýza je proces, počas ktorého sa pneumatiky zahrievajú v nízkokyslíkovej atmosfére, čo vedie k rozkladu na plynné, kvapalné a tuhé frakcie. Tieto frakcie sa môžu ďalej využiť pri výrobe palív alebo chemických produktov. Termická konverzia využíva vysokú teplotu na úplné rozloženie pneumatík na základné zložky, ktoré môžu byť znovu použité.

Inteligentné systémy sledovania

Výskum a implementácia inteligentného sledovania môžu prispieť k zníženiu odpadu a lepšiemu riadeniu výrobného procesu. Sledovanie životného cyklu pneumatík umožňuje identifikovať oblasti, kde je možné zefektívniť využitie materiálov a minimalizovať odpad. Dôležité je nadmernému a rýchlemu opotrebeniu pneumatík predísť, napríklad tak, že sa bude senzormi kontrolovať tlak v pneumatikách. Zníži sa tak potreba neustálej výmeny a likvidácie.

Autor: Gabriela Kudláčová – senior copywriter

 

 

You may also like