5 kľúčových odporúčaní pri výbere vymáhacej spoločnosti

by spravca

Čo robí vymáhacie spoločnosti dobrými a fungujúcimi službami, ktoré budete radi využívať v prípade potreby? Kvalitné vymáhacie agentúry ako napríklad spoločnosť Claims Collection maximalizujú množstvo inkasovanej a vymoženej sumy z dlhu,  sú transparentné vo svojich metódach a postupoch, pričom zároveň udržujú (vzhľadom na okolnosti) priateľský vzťah s vašimi klientmi (dlžníkmi). S ohľadom na uvedené vám prinášame 5 sumarizujúcich odporúčaní, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere správneho partnera pri vymáhaní vašich pohľadávok.

  1. Zvažujte celkovú návratnosť investície, nielen počiatočnú cenu.

Je samozrejmé, že veľmi dôležitým faktorom pri vyberaní vymáhacej spoločnosti je percento z vymáhanej pohľadávky, ktoré si spoločnosť zaúčtuje. Je síce lákavé vyberať si vymáhaciu spoločnosť výhradne iba na základe tohto jediného faktoru, netreba však zabúdať, že skutočne najdôležitejšou zostáva návratnosť čo najväčšieho obnosu peňazí späť do vašej peňaženky. Mnoho spoločností má jeden fixný cenník s jednou percentuálnou sadzbou pre všetky výšky pohľadávok. Ten sa v priemere pohybuje medzi 15-30%. Problém s fixným percentom je však ten, že spoločnosť má vtedy oveľa vyššiu motiváciu viac sa snažiť vymáhať pohľadávky vyššej sumy ako tie nižšie, za ktoré by dostala menej. Preto sa snažte nájsť spoločnosť, ktorá má dopredu zverejnený cenník s rôznou sadzbou pre rôzne výšky pohľadávok. Vtedy si môžete byť istí, že vymáhacia spoločnosť sa bude venovať aj vášmu jedinečnému prípadu s plným nasadením.

  1. Zamerajte sa na percento miery úspešnosti vymožených prípadov.

Spoločnosti s veľmi nízkymi percentami odmien mávajú obvykle oveľa nižšie percento úspešnosti vymožených prípadov. Preto si skúste nájsť toto percento uverejnené na stránke konkrétnej spoločnosti, alebo sa naňho opýtajte priamo telefonicky. Pri výslednom zvažovaní skúste zvážiť optimálny kompromis medzi týmito dvomi údajmi.  Tieto vedomosti vám pomôžu pri rozhodovaní na základe skutočného zisku pre vás a nie pomyselných vnímaných nákladov.

  1. Nájdite si partnerov, nie mimosúdnych vymáhačov. 

Časy, kedy byť vymáhacou spoločnosťou znamenalo vyhrážať sa dlžníkom a vymáhať peniaze násilím, sú dávnou minulosťou. Aj keď niekde ešte môžete nájsť spoločnosť snažiacu sa vymôcť peniaze podobným spôsobom, je to však skôr prežitok minulých dôb, pričom existencia takejto spoločnosti je ohrozená zo dňa na deň s ohľadom na trestné stíhanie. Vymáhanie pohľadávok týmto spôsobom je navyše vysoko neúčinné, nakoľko v dnešnej dobe sa ľudia neboja nahlásiť takéto správanie na políciu. Dnes sú kvalitné vymáhacie spoločnosti tie s právnikmi v sakách s premyslenými postupmi a efektívnymi riešeniami. Takéto spoločnosti hľadajú najlepšie spôsoby, ako vám získať vaše financie pomocou viacerých prostriedkov a platobných plánov, pričom berú ohľad aj na dlžníka, nakoľko aj takýto dlžník  sa môže stať znova vašim klientom.

Takticky využívajú svoje právne znalosti a súdne sa snažia donútiť dlžníka k povinnosti zaplatiť a dodržať tak svoje záväzky. Je potrebné povedať, že mimosúdne vyrovnanie dlhov je efektívne zväčša iba pri malých dlžníkoch a minimálnych dlžných čiastkach. Pokiaľ sa však hodnota dlhu pohybuje už v stovkách eur, je omnoho efektívnejšia a účinnejšia súdna cesta vymáhania, napriek tomu, že niektoré spoločnosti sa zameriavajú práve na mimosúdne vymáhanie pohľadávok a tým pádom sa vás aj budú snažiť presvedčiť o účinnosti tejto metódy.

  1. Preskúmajte odporúčania a recenzie.

V každom odvetví platí, že osobná skúsenosť je na nezaplatenie. Preto dajte na rady a odporúčania ľudí, ktorí už s takýmito spoločnosťami skúsenosť mali. Tie vám dajú najlepšie stanovisko, či boli spokojní a či by opätovne využili služby konkrétnej inkasnej spoločnosti. Najrelevantnejším zdrojom takýchto hodnotení je v dnešnej dobe internetový prehliadač Google, keďže tam samotné firmy nemajú nijakú kontrolu a možnosť vymazať negatívne recenzie a tým pádom tam nájdete najpravdivejší obsah.

  1. Zistite si, aké má spoločnosť pre vás nadštandardné výhody oproti konkurencií. 

Môže sa stať, že pri výbere vymáhacej spoločnosti ste narazili na viaceré spoločnosti, ktoré ponúkajú kvalitné služby s rozumnou cenou a vy si neviete vybrať. Skúste sa vtedy zamerať na určité výhodné služby, ktoré ponúkajú a rozhodnite sa pre tú, ktorá ich ponúka viac. Jednou z veľkých výhod pre vás je, keď si spoločnosť neúčtuje a nepýta žiadnu zálohu dopredu. Tým pádom sa nemusíte báť, že do niečoho investujete zbytočne a nič z toho nebude. Platiť určité percento už z vymoženej čiastky je podstatne bezpečnejšie, ako platiť poplatky dopredu, či už sú to administratívne poplatky, poplatky pri evidencií alebo poplatky za začatie konania vo vašej veci.

Druhou výhodou, ktorú poskytujú niektoré spoločnosti, je ich úplná samostatnosť. Nezaťažujú vás zbytočnými papierovačkami, osobnými stretnutiami, ani povinnosťou chodiť na súdy, či volať dlžníkom. Toto všetko je ich práca, za ktorú im platíte, preto by pre vás malo byť vymáhanie cez inkasné spoločnosti úplne bez záťaže a bez povinností. Ďalšou výhodou môže byť vlastný informačný systém spoločnosti s klientskou zónou, kde sami vidíte, v akom stave sú vaše pohľadávky a ako sa vo vašom konaní postupuje. Pamätajte, že aký kvalitný prístup má vymáhacia spoločnosť k vám, taká aktívna bude aj voči vaším dlžníkom.

You may also like