Pohovor v cudzom jazyku: Na čo sa treba pripraviť?

by spravca

Máte záujem o prácu, kde sa vyžaduje ovládanie cudzieho jazyka, alebo o stáž v zahraničí a čaká vás pohovor v cudzom jazyku? Prípravu by ste zaručene nemali podceniť. A to aj v prípade, že ste v angličtine alebo inom jazyku ako doma. Ako môže takýto pohovor vyzerať a ako sa na neho pripraviť?

Vyhnite sa najčastejším chybám

V životopise C1, no na pohovore ledva B2? Sľubujete rozhľad v odbore, no neovládate základné slovíčka spojené s danou profesiou? Dávajte si pozor na to, čo vo svojom životopise a na pohovore uvediete. Nesľubujte to, čo neviete splniť.

 • Uvádzajte reálny stupeň znalosti cudzieho jazyka.
 • Naučte sa v cudzom jazyku prezentovať svoj životopis.
 • Pripravte sa na prípadný písomný test.
 • Nacvičte si predstavenie samého seba.

Ak máte záujem pracovať v zahraničnej firme, poprípade preferujete zahraničnú stáž, jazyk tam budete využívať na pravidelnej báze. Je preto nutné ovládať ho na vyššej úrovni. Pokiaľ ste práve ukončili školu a čaká vás absolventská prax, je možné, že aj tu sa stretnete s požiadavkou ovládania cudzích jazykov. Informujte sa teda už vopred, akú úroveň od vás firma očakáva.

Poriadne sa pripravte

Ako sa na pohovor v cudzom jazyku čo najlepšie pripraviť? Skontaktujte personalistu, ktorý vás oslovil, a poinformujte sa o postupe pri pohovore. Bude prebiehať v cudzom jazyku celý alebo iba jeho časť? Ako dlho bude trvať? Pri akých príležitostiach budete jazyk používať? Bude to skôr aktívna (každodenná ústna) alebo pasívna (písomná) forma komunikácie?

Zároveň si zopakujte slovíčka, ktoré s daným odborom súvisia. To platí aj v prípade, že sa hlásite na stáž pre študentov alebo pracovné miesto, kde by vás niečomu takému mali ešte len naučiť. Vyniknite a pripravte sa už vopred. Nepripravenosť pri odbornej terminológii vás však môže zradiť najmä pri pohovoroch a práci v zahraničí, kde sa bez týchto termínov nezaobídete.

Nenechajte sa zaskočiť

Zamerajte sa na otázky, ktoré môžu na pohovore zaznieť. Vyhľadajte si o firme čo najviac informácií a predpokladajte, na čo sa vás môžu opýtať.

Najčastejšie otázky, ktoré zaznejú na pohovore v angličtine:

 • Could you tell me something about yourself? – Mohli by ste mi povedať niečo o sebe?
 • What do you know about the company? – Čo viete o našej spoločnosti?
 • Why are you interested in working for our company? – Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?
 • What would you like to achieve in the years to come? – Čo by ste chceli v nasledujúcich rokoch dosiahnuť?
 • What are your salary expectations? – Aká je vaša predstava o plate?
 • What are your strengths? – Aké sú vaše silné stránky?
 • What are your weaknesses? – Aké sú vaše slabé stránky?
 • What experience do you have in the given field? – Aké máte skúsenosti s prácou v danej oblasti?
 • What are your hobbies? – Aké sú vaše záujmy?
 • What previous work experience do you have? What were your responsibilities? – Aké sú vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti? Za čo ste boli zodpovedný/á?

Nezabudnite si takisto prichystať otázky, ktoré položíte zamestnávateľovi. Na samotnom pohovore odpovedajte výstižne, pravdivo a otvorene. Ak vás nejaká otázka zaskočí, skúste sa personalistu opýtať, či by vám ju nezopakoval alebo neprerozprával. Takisto sa nebojte priznať, ak niektoré slovíčko neovládate. Osoba vedúca pohovor vás určite navedie.

V každom prípade, ak sa dobre pripravíte, nemáte čo stratiť. Precvičte si jazyk pred pohovorom na vysnívané pracovné miesto alebo skvelú stáž a v deň D vás už nič nezaskočí.

You may also like