Chcete byť eco-friendly firma

Chcete byť eco-friendly firma? Naskočte na vlnu smart riešení v oblasti energetiky

by spravca

Snažíte sa aj vy radiť medzi ekologické firmy? Využívate fotovoltaiku, batériové úložisko a ďalšie zelené technologické vymoženosti? Správne. V poslednom období to nie je len otázka prestíže, ale i ušetrenia financií. Okrem implementácie základných pravidiel do firemnej kultúry a aktivít treba tiež naskočiť na vlnu smart technológii v oblasti energetiky.

5 základných pravidiel, ktorých by sa mala držať každá eko friendly firma

  1. Minimalizujte odpad a znečistenie – znížte spotrebu plastových vreciek, obmedzte používanie papiera a vyhýbajte sa jednorazovým predmetom.
  2. Používajte ekologické materiály – šetrné k životnému prostrediu (recyklované a tie z obnoviteľných zdrojov).
  3. Znížte spotrebu energie – či už pasívne, ako napríklad zateplením budovy, výmenou okien, modernizáciou výrobných zariadení, prípadne výmenou klasických sviatidiel za LED technológiu, alebo aktívne využívaním obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad  fotovoltaika, prípadne fotovoltika v kombinácii s batériovým úložiskom.
  4. Zamerajte sa na environmentálnu zodpovednosť – prehodnoťte podnikateľské postupy, minimalizujte vplyv aktivít na životné prostredie.
  5. Začleňte udržateľnosť do firemnej kultúry a aktivít – oboznámte zamestnancov s vašou environmentálnou filozofiou a implementujte princípy ekologickej udržateľnosti do všetkých činností.

Celkovo je dôležité, aby ste si uvedomili, že aj malé zmeny môžu mať veľký dopad na životné prostredie. Zavádzajte ich postupne a premeňte svoju firmu na ekologicky zodpovedného lídra, ktorý ide všetkým príkladom.

Využívajte smart energetické technológie 

Aktuálne už aj na Slovensku viete využívať smart systémy na skladovanie energie, prípadne softvér na riadenie spotreby prevádzkovaných technológií a výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Nielenže budete ekologickejší, ale aj úspornejší. Škoda to nevyužiť. Poďme si ich predstaviť bližšie:

Smart batériové úložisko brAIn nielenže uskladní vašu prebytkovú solárnu energiu, ale na základe širokej škály dát a predikcií ju dokáže uvoľňovať s prioritou tam, kde je to aktuálne najvýhodnejšie. Pre vás alebo celú elektrickú sieť. Či už na priamu spotrebu alebo nabíjanie batérií. 

Využívajte komplexné dáta smart batériového úložiska brAIn a majte prehľad o výrobe energie z fotovoltiky, kapacite batérie alebo vašich energetických návykoch.

Softvérové riešenie flexibilita brAIn zase automaticky riadi zdroje energie a energeticky náročné technológie. Reguluje a akumuluje odber elektriny v závislosti od vašej aktuálnej potreby a situácie v elektrickej sieti. Využijete ho pri prevádzke tepelných čerpadiel, pecí, zásobníkov a nádrží, HVAC systémov, kompresorov, či elektromobilov. 

Atraktívnejšia a efektívnejšia zelená energia od FUERGY

K firmám, ktorej aktivity sa nesú v súlade s ekológiou, patrí aj FUERGY. Ich poslaním je zmeniť spôsob, akým ľudia využívajú a zdieľajú elektrickú energiu. Inovatívnejšie, efektívnejšie. Pretože iba tak dokážeme urýchliť prechod na udržateľné zdroje obnoviteľnej energie. Vo FUERGY si uvedomujú, že pokiaľ ako spoločnosť chceme znížiť našu závislosť od fosílnych palív a spomaliť dôsledky klimatickej zmeny, zelená energia musí byť v prvom rade ekonomicky zaujímavejšia a dostupnejšia.

Fotovoltaika: Smart riešenie pre eco-friendly firmy

Chcete byť eco-friendly firma? Naskočte na vlnu smart riešení v oblasti energetiky, medzi ktoré patrí aj fotovoltaika. Táto moderná technológia, ktorá využíva slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie, nie je len udržateľným spôsobom získavania elektrickej energie, ale tiež môže znížiť vaše náklady na energiu a prispieť k ochrane životného prostredia. Fotovoltaické panely na streche vášho podniku môžu produkovať čistú energiu a znižovať emisie skleníkových plynov. Preto ak chcete ísť cestou ekologického podnikania a zároveň aj znižovať svoje náklady na energiu, fotovoltaika môže byť vynikajúcim riešením pre vašu firmu.

 

You may also like